Sacarin Marian

SACARIN Marian
Prof. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Pe parcursul unei perioade de peste 20 de ani în cadrul Academiei de Studii Economice, activitatea de cercetare a avut, în principal, în centrul preocupărilor raportarea financiară la nivelul grupurilor de societăți și aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS) în țara noastră. Rezultatele cerectări s-au concretizat în teza de doctorat intitulată “Analiza performanțelor economico-financiare la nivelul grupurilor de societăți”, susținută în anul 2002, dar și publicarea mai multor articole ce au avut ca subiect de cercetare: evoluția contabilității din România după 1989 în contextul aplicării IFRS, consecințele aplicării pentru prima dată a IFRS de către societățile cotate la BVB, percepțiile profesioniștilor contabili cu privire la adoptarea IFRS, evaluarea la valoarea justă etc. De asemenea, activitatea de cercetare s-a materializat și prin participarea la conferințe internaționale și naționale și proiecte de cercetare.

Cuvinte cheie: adoptarea IFRS, raportarea financiară pentru grupurile de societăți, raportare pentru întreprinderi mici și mijlocii, profesioniști contabili, valoarea justă

Articole:

  1. Ionașcu, M., Ionașcu, I., Săcărin, M., Minu, M., IFRS adoption in developing countries: the case of Romania, Accounting and Management Information Systems Journal, Vol. 13, no 2, 2014 pag. 311-350, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/13_2_6.pdf
  2. Săcărin, M., Bunea, S., Gîrbină M. M., Perceptions of accounting professionals on IFRS application at the individual financial statements: Evidence from Romania, Accounting and Management Information Systems Journal, Vol. 12, no 3, 2013 pag. 405-423, http://www.cig.ase.ro/articles/12_3_2.pdf
  3. Bunea, S., Săcărin, M., Minu, M. Romanian professional accountants’ perception on the differential financial reporting for small and medium-sized enterprises, Accounting and Management Information Systems Journal, vol 11, nr 1, pag. 27-43, 2012, http://crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/41a3162f09135287cc2c1c4dbc7989d7.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1463663648&Signature=RcN8q3rboHqUuHoAHfHXgvpBrFc%3D
  4. Ion Ionaşcu, Mihaela Ionaşcu, Mihaela Minu, Marian Săcărin, Local accounting culture facing globalization: The case of Romania’s “patrimoniality” principle, Accounting and Management Information Systems Journal, nr. 4, 2010, pag. 539-557, http://crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/3ccb19783b1db0d8371486c6aa552912.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1463663463&Signature=2pJ21HL3%2FmZe7eJwRS21lmOlPkQ%3D
  5. Săcărin, M., Impactul adoptării pentru prima dată a IFRS de către societăţile nefinanciare cotate la Bursa de Valori Bucureşti, Audit financiar, nr. 1, 2014, pag. 46-54, http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15835812&AN=93433080&h=k%2fNeQ%2bK%2feAxFYrRibsQAiiIYlarWkdUZJTOX1Pk5OZKt0Q8nGYWsSVwpx4%2f1%2bVmVbbN8Is%2f8GL19q%2fNNfAGEMg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15835812%26AN%3d93433080