Pitulice Ileana Cosmina

PITULICE Ileana Cosmina
Conf. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Aria de cercetare cuprinde Contabilitatea sectorului public (având numeroase lucrări publicate în acest sens), Raportarea financiară – IFRS (reprezentată de asemenea printr-o serie de cărți și articole publicate), Contabilitatea instituțiilor de credit, Contabilitatea în sectorul agricol (în contextul câștigării prin competiție a unui proiect tip IDEI, cu titlul România în faţa unei noi provocări: accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea durabilă în agricultură. Convergenţa raportării financiare a entităţilor autohtone la realităţile europene, proiect ale cărui rezultate au fost diseminate prin publicarea de articole în reviste cotate ISI şi BDI, prin participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, dar şi prin elaborarea unor materiale sub forma unor ghiduri practice şi cărţi publicate în edituri acreditate CNCSIS).

Cuvinte cheie: raportare financiară, sector public

Articole:

  1. Ileana Cosmina Pitulice, Adoptarea contabilităţii de angajamente în sectorul public din România, Revista Română de Statistică, nr.1/2013, pg. 55-65, ISSN 1018-046X, on-line ISSN: 1844-7694, revistă cotată CNCS în categoria B+, indexată în bazele de date DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, ICAAP, RePec, http://www.revistadestatistica.ro/Articole/2013/RRS_01_2013_a4_ro.pdf
  2. Ileana Cosmina Pitulice, Cătălina Gorgan, The Use of Statistical Information for Financial Reporting Purposes – the case of FADN, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol 15(1), 2013, pg. 67-80, ISSN 1454-9409, cotaţia CNCS B+, indexată în bazele de date RePEc, ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, DOAJ, Cabell’s, Ulrich’s, Open J-Gate, http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1520131/06.pdf
  3. Cătălina Gorgan, Vasile Gorgan, Valentin Florentin Dumitru, Ileana Cosmina Pitulice – Evoluţia practicilor de contabilitate în timpul recentei crize economice: studiu empiric privind managementul câştigurilor, revista Amfiteatru Economic, vol. XIV, nr.32/2012, pg.431 – 444, cotată A de către CNCS, revistă indexată în baza de date internaţională ISI Thompson Reuters Services, Social Sciences Citation Index, Socal Scisearch, Journal Citation Reports-Social Sciences Edition, alte baze de date: EBSCO Publishing, ProQuest LLC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Journal of Economic Literature (EconLit), Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS), Research Papers in Economics (RePec), International Bibliographz of the Social Sciences (IBSS), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance), factor de impact 0,757, ISSN 1582 – 9146, http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_1145.pdf
  4. Ileana Cosmina Pitulice, Daniela Artemisa Calu, Mădălina Dumitru, Empirical research regarding European funds accessing process by the Romanian entities in the agricultural sector, African Journal of Agricultural Research, vol. 7(18), 2012, pag. 2858-2872, baze de date Google Scholar Metrics, Chemical Abstracts, TEEAL, DOAJ, EBSCO, Open J-Gate Genamics Journal Seek, CABI, Proquest, VCU Library, ISSN 1991-637X, http://www.academicjournals.org/AJar/PDF/pdf2012/12%20May/Pitulice%20et%20al.pdf
  5. Daniela Artemisa Calu, Mădălina Dumitru, Raluca Gina Guşe, Cosmina Ileana Pitulice, Aurelia Ştefănescu, Eugeniu Ţurlea – Coordinates of the Accounting in Romania. Historical and Current Perspectives, Editura Alpha MDN, editură recunoscută CNCS, 276 pagini, 2011, ISBN 978-973-139-181-6, contribuţie 47 pg, disponibilă în 17 biblioteci indexate în catalogul WorldCat