Dumitru Madalina

DUMITRU Madalina
Prof. univ. dr.
Email: madalina.dumitru@cig.ase.ro
CV

Teme de interes:
Aria mea de cercetare prioritară este raportarea integrată. Aceasta este o temă în curs de dezvoltare la nivel mondial. Consiliul Internațional al Raportării Integrate (IIRC) a fost fondat în 2010, iar prima versiune a Cadrului Internațional de Raportare Integrată (IIRF) a fost emisă în decembrie 2013. În acest domeniu am publicat două articole ca cercetător principal în revista Amfiteatru Economic, indexată ISI (Marketing Communications of Value Creation in Sustainable Organizations. The Practice of Integrated Reports; Practices regarding the forms of communication with the consumers used by a multinational company at global and local level) și am prezentat lucrări la conferințe științifice internaționale, respectiv la workshop-uri organizate de IAAER și ACCA (cum ar fi, IIRF: a Case Study in the Software Industry; Sources of legitimacy for the International Integrated Reporting Committee and the International Framework; Integrated Reporting: a Case Study). Articolul Practices regarding the forms of communication with the consumers used by a multinational company at global and local level este în topul celor mai descărcate articole din revistă și a primit premiul UEFISCDI pentru rezultatele cercetării în anul 2014. În lucrările amintite am folosit cercetarea empirică, teoria legitimității și pe cea a semnalului. În anul 2012, raportarea integrată a fost introdusă ca disciplină la programul de master Contabilitate, Audit și Informatică de Gestiune în limba engleză și am predat de atunci la curs și seminar.

Cuvinte cheie: raportare integrată, contabilitate managerială, teoria legitimității, teoria instituțională, cercetare empirică

Articole:

  1. Dumitru, M., Gușe, R.G., Feleagă, L., Mangiuc. D.M. and Feldioreanu, A.I., Marketing Communications of Value Creation in Sustainable Organizations. The Practice of Integrated Reports, Amfiteatru Economic, 17(40), pp. 955-976, 2015, Factor de impact 0,838, http://search.proquest.com/openview/bb57bf60631c87daac5e131148378b8e/1?pq-origsite=gscholar
  2. Albu, C., Albu, N. Dumitru, M., Dumitru, V.F., The impact of the interaction between context variables and enterprise resource planning systems on organizational performance: a case study from a transition economy, Information Systems Management, 32:3, 252-264, 2015, Factor de impact 0,82 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2015.1044347
  3. Dumitru, V.F, Stanciu, A., Dumitru, M., Feleagă L., Pressure and isomorphism in business education, Amfiteatru Economic, no. 37/2014, pp. 784-799, 2014, Factor de impact 0,838 http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=54
  4. Dumitru, M., Albu, N., Dumitru, V.F., Albu, C.N., Practices regarding the forms of communication with the consumers used by a multinational company at global and local level, Amfiteatru Economic, revistă ISI, vol. XVI, no. 35, pag. 41-57, 2014, Factor de impact 0,838, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=51
  5. Popa, I.E., Span, G., Dumitru, M., Dumitru, V.F., Filip, C.I., Empirical study on the implications of qualitative factors in making decisions related to the materiality level: the case of Romania, Ekonomska Istrazivanja – Economic Research, ISSN 1331-677X print, 2013 Volume 26(4): 43-58, Factor de impact 0,273 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9331