Gorgan Catalina

GORGAN Catalina
Conf. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Principala mea arie de cercetare este aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară. În contextul globalizării economice, nevoia de informaţii financiare de calitate a devenit un deziderat. Rezultatul a fost elaborarea de standarde globale de calitate. În plan contabil, efectul a constat în demararea şi accelerarea procesului de convergenţă internaţională. Implicaţiile convergenţei contabile internaţionale au constat în creşterea importanţei acordate Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Indiferent însă de varianta aleasă de fiecare ţară, adoptarea IFRS-urilor sau convergenţa cu acestea (Nobes şi Parker, 2008), pentru a se obţine o raportare financiară de calitate, nu contează doar referenţialul avut la bază, ci şi modalitatea în care standardele sunt aplicate în fiecare ţară sau companie. În acest domeniu am publicat două articole Study on disclosure level of companies listed on The Bucharest Stock Exchange in accordance with Internaţional Financial Reporting Standards: the case of intangible assets şi Study on disclosure in compliance with IFRS of Romanian listed companies. În cadrul acestora am analizat nivelul de informare al entităţilor cotate la BVB în conformitate cu cerinţele de prezentare a informaţiilor privind imobilizările necorporale solicitate de IAS 38 Imobilizări necorporale şi gradul de conformitate cu IFRS-urile al situaţiilor financiare ale entităţilor cotate la BVB, urmărind respectarea cerinţelor de prezentare solicitate de IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, IAS 7 Situaţiile fluxurilor de trezorerie şi IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori. Concluziie primului studiu empiric evidenţiază un nivel semnificativ de neconformitate, iar ale celui de-al doilea indică o corelaţie pozitivă între nivelul de informare în conformitate cu IFRS – mărimea companiei, vizibilitatea internaţională şi reputaţia auditorului.

Cuvinte cheie: raportare financiară, IFRS, convergenţa contabilă internaţională, investiţiile imateriale

Articole:

  1. Cătălina Gorgan, Vasile Gorgan, Study on disclosure level of companies listed on The Bucharest Stock Exchange in accordance with Internaţional Financial Reporting Standards: the case of intangible assets, Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2, 2014, pp. 104-115, 219 pg, ISSN 1844 – 7007, revistă cotată CNCS B+, indexată în bazele de date internaționale: IDEAS, Geramics JournalSeek Database Genamics, EconPapers, EBSCO, DOAJ, RePEc, SCIPIO, Cabell’s, Index Copernicus, EconBiz, Ulrich’s, Scirius, York University, Global Impact, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2014-02/14_Gorgan%20Catalina,%20Gorgan%20Vasile.pdf
  2. Cătălina Gorgan, Vasile Gorgan, Study on disclosure in compliance with IFRS of Romanian listed companies, Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2013, June 12-13, 2013, Bucureşti, Editura ASE, recunoscută CNCS, pp. 705-723, 1279 pg., ISSN 2247-6245, ISSN-L 2247-6245, http://www.cig.ase.ro/amis2013/fisiere/amis2013.pdf
  3. Catalina Gorgan, Vasile Gorgan, Valentin Florentin Dumitru, Ileana Cosmina Pitulice, Evolutia practicilor de contabilitate în timpul recentei crize economice: studiu empiric privind managementul câstigurilor, Amfiteatru Economic, vol. XIV, nr.32, pp. 431 – 444, iunie 2012, revista indexata în baza de date internationala ISI Thompson Reuters Services, ISSN 1582 – 9146, http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_1145.pdf
  4. Cătălina Gorgan, Financial reporting changes in the context of the international accounting convergence, Anale. Seria Ştiinţe Economice, Timişoara, Vol. XVII, pp.722-729, 2011, ISSN 1582 6333, indexată în bazele de date internaţionale JEL on CD, e-JEL, EconLit, CEEOL, http://www.fse.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-stiinte-economice-timisoara/lucrari/volumul-xvii-2011-volume-xvii-2011.html
  5. Cătălina Gorgan, Vasile Gorgan, Valentin Florentin Dumitru, Flavius Andrei Guinea, Adopting the International Financial Reporting Standards at european level: dificulties and consequences, Anale. Seria Ştiinţe Economice, Timişoara, Vol. XVII, pp.753-760, 2011, ISSN 1582-6333, indexată în bazele de date internaţionale JEL on CD, e-JEL, EconLit, CEEOL, http://www.fse.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-stiinte-economice-timisoara/lucrari/volumul-xvii-2011-volume-xvii-2011.html