Curea Stefania-Cristina

Curea Stefania-Cristina
Lect. univ. dr.
Email:
CV

Cercetarea ştiinţifică a fost o prioritate în activitatea desfăşurată, reprezentând, în acelaşi timp, o cale de creştere a calităţii materialelor didactice şi de îmbunătăţire a organizării activităţilor. Aria de cercetare cuprinde sistemul indicatorilor de diagnostic la nivel microeconomic, previziunea strategiei firmei, intercorelarea dintre analiza economico-financiară şi strategia firmei

Cuvinte cheie:

Articole: analiza economico-financiară, diagnostic şi strategii, evaluarea afacerii, evaluarea proprietăţilor imobiliare

  1. Ion ANGHEL, Monica PETCU, Costin CIORA, Ştefania-Cristina CUREA, Does fair value measurement practice provides satisfactory information? Real estate valuation in european listed entities, lucrare suţinută în cadrul conferinţei Accounting and Management Information System (AMIS 2012) şi publicată în Proceedings of the 7th International Conference, ACCOUNTING AND MANAGEMENT NFORMATION SYSTEMS, AMIS 2012, pp 626-633, June 13-14, 2012, Bucharest University of Economic Studies, ISSN 2247-6245, ISSN-L 2247-6245, revistă indexată Emerald Management Xtra, REPEC, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus Journals Master List and Ulrich’s Periodicals Directory, comunicare în proceedings-uri indexate ISI, http://cig.ase.ro/amis2012/AllPapers.aspx
  2. Adrian Pană, Ioana Maria Ghidiu Bîta, Ştefania-Cristina Curea, Florina State, Capitalization of forest resources – analysis of wood products and the exploitation of wood, The 16th International Business Information Management Association Conference, 29-30 iunie 2011, Kuala Lumpur, publicat în volumul Innovation and Knowledge Management. A global competitive advantage, Ed. Khalid S. Soliman, pp 328-337, ISBN 978-0-9821489-5-2, comunicare în proceedings-uri indexate ISI, http://www.ibima.org/MY2011/, http://www.ibima.org/MY2011/program.html
  3. Florina Mohanu, Ştefania-Cristina Curea, Adrian Mercan: An Asset Called Consent, publicat în revista Metalurgia Internaţional nr. 6/2010, pp.191-199 (revistă ISI Thomson Reuters Services), ISSN 1582-2214, http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_special6_2010.pdf
  4. Florina Mohanu, Ştefania-Cristina Curea, Adrian Mercan: The Role of Perception in Positioning the Statement for a Successful Negotiation, publicat în revista Metalurgia Internaţional nr. 6/2010, pp.199-211 (revistă ISI Thomson Reuters Services), ISSN 1582-2214, http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_special6_2010.pdf
  5. 5. Eduard Dinu, Ştefania-Cristina Curea, Analiză şi competitivitate în logistică, publicat în revista Amfiteatru Economic nr. 24/2008, revistă ISI Thomson Reuters Services începând cu numărul 23/2008, Editura ASE, Bucureşti, pp 59-69, 2008, ISSN 1582-9146, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=10