Turlea Eugeniu

TURLEA Eugen
Prof. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Aria de cercetare incude următoarele direcții: Contabilitate managerială, Audit statutar, Audit intern. Activitățile de cercetare au fost realizate în cadrul proiectelor finanțate din surse publice și de mediul economico-social, pe care le-am coordonat sau la care am participat în calitate de membru în echipa de cercetare. Dintre acestea, menționez proiectul de cercetare obținut prin competiție, în calitate de director, intitulat Actual şi perspectivă în auditul financiar al instituţiilor publice, (PNCDI II –Program IDEI, 2007-2010) care a introdus noi abordări și valențe informaționale privind auditul în sectorul public din România.
Principalele contribuții inovatoare la dezvoltarea cercetării în domeniul contabilității din România sunt reprezentate de: etica în profesia contabilă, granițele conceptuale și tipologia auditului, riscurile din perspectiva auditului intern în sectorul public național și european, cuantificarea plusvalorii generată de auditul intern, auditul intern din perspectiva predictivă, cost și performanță în viziunea stakeholderilor sectorului public, costurile și deciziile manageriale etc.
Rezultatele cercetărilor au fost validate prin publicarea în reviste cotate ISI, reviste indexate în baze de date internaționale, participări la conferințe naționale și internaționale.
Recunoașterea contribuției la dezvoltarea cercetării în domeniul contabilității din România este demonstrată și de premiile obținute: Premiul pentru publicarea de cărți de specialitate, acordat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în anul 2013; Medalia 100, acordată de Revista Audit Financiar în anul 2013; Premiul pentru contribuţii deosebite la analiza performanţelor economice cu metodele moderne, acordat de Asociaţia Generală a Economiştilor din România în anul 2012; Premiul Constantin Ionete, acordat de Revista Audit Financiar, în anul 2012, Diploma Nicolae Georgescu Roëgen, pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale, acordată de Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul 2006.

Cuvinte cheie: contabilitate managerială, decizie, audit statutar, audit intern, sector public

Articole:

  1. 1. Aurelia Ştefănescu, Eugeniu Ţurlea, Comitetul de audit intern – o abordare multidimensională în contextul naţional, Revista Audit Financiar nr. 5/2013, pp. 15-24, ISSN 1583-5812, indexată în bazele de date internaţionale Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, Cabell’s, EBSCOhost, http://revista.cafr.ro/ revista.php?id=104&p=articol&aid=771
  2. 2. Eugeniu Ţurlea, Mihaela Mocanu, Model privind discrepanţele de percepţie asupra independenţei în auditul financiar, Revista Audit financiar nr. 10/2012, pg. 22-29, 2012, ISSN 1583-5812, indexată în bazele de date internaţionale Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, Cabell’s, EBSCOhost, http://revista.cafr.ro/uploads/AF-10-2012-ISSN-ELECTRONIC-53ab.pdf
  3. 3. Eugeniu Ţurlea, Aurelia Ştefănescu, Daniela Artemisa Calu, Constanţa Mihăescu-Pinţia, Mihaela Mocanu, Empirical research on the internal audit into the public hospitals from Romania, African Journal of Business Management, nr. 5(4)/2011, pg. 1509-1523, ISSN 1993-8233, revistă cotată ISI http://www.academicjournals.org/ajbm/contents/2011cont/18Feb.htm
  4. 4. Iancu Octavian Ionescu, Eugeniu Ţurlea, The financial auditor’s risck behaviour the influence of age on risck behaviour in a financial audit context, Journal of Accounting and Management Information Systems nr. 4/2011, pp.444-458, ISSN 1583-4387, indexată în bazele de date internaţionale REPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus Journals Master List, Ulrich’s Periodicals Directory, http://www.cig.ase.ro/articles/10_4_1.pdf
  5. 5. Eugeniu Ţurlea, Iancu Octavian Ionescu, Pragul de semnificaţie şi atitudinea auditorului financiar faţă de risc, Revista Audit Financiar nr. 5/2010, pp. 9-14, ISSN 1583-5812, indexată în bazele de date internaţionale Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, Cabell’s, EBSCOhost, http://www.cafr.ro/uploads/AF5_ 2010_Site-cc6b.pdf