Prezentare

Centrul de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG)

Centrul de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG) este un centru de cercetare din cadrul ASE Bucuresti, acreditat CNCSIS (tip B). CSCIG are ca obiectiv dezvoltarea cercetarilor trans- si inter-disciplinare din domeniile contabilitate, audit, control de gestiune, sisteme informatice pentru gestiunea afacerilor si analiza, evaluare economică si diagnostic financiar.

CSCIG îsi propune sa contribuie la sincronizarea cercetarii românesti cu valorile si metodologiile cercetarii internationale în domeniu si sa se constituie ca un forum de comunicare academica si stiintifica. Prin promovarea cercetarii de excelenta, CSCIG urmareste sa sustina cresterea vizibilitatii cercetarilor românesti în reviste si alte publicatii stiintifice internationale.

Membrii centrului
Personalul CSCIG este format din cadre didactice, doctoranzi si studenti ai ASE Bucuresti, cadrele didactice fiind membri ai Departamentului de Contabilitate si Audit, Departamentului de Informatica de Gestiune si Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara, care au preocupari de cercetare in domeniile promovate de centru. De asemenea, pot fi membri ai CSCIG si alte cadre didactice din ASE Bucuresti care desfasoara activitati de cercetare in cadrul centrului.
Consiliul stiintific al CSCIG:

Director: Prof. univ. dr. Ion IONASCU

Membri: 

Prof. univ. dr. Nadia ALBU

Prof. univ. dr. Daniela-Artemisa CALU (secretar stiintific)

Prof. univ. dr. Pavel NASTASE

Prof. univ. dr. Claudia-Elena SERBAN