Bunea Stefan

BUNEA Stefan
Conferentiar universitar doctor
Email:
CV

Preocupările științifice vizează următoarele direcții principale:
(1)analiza calității raportării financiare la entitățile din România;
(2)Analiza evoluției cadrului legal al raportării financiare în România și țările emergente ținând cont de contextul european și internațional
(3)Analiza dinamicii standardelor IFRS în contextul procesului de convergență
(4)Analiza încărcăturii IFRS din reglementările contabile naționale;
(5)Analiza percepției profesioniștilor contabili asupra reglementărilor contabile
(6)educația contabilă în etapa de formare inițială și în etapa de formare continuă a profesioniștilor contabili
Cuvinte cheie: IFRS, raportare financiară, reglementări contabile, educație contabilă

Articole:

  1. Nadia Albu, Cătălin Albu, Ștefan Bunea, Maria Mădălina Gîrbină, Accounting academia in emerging economies: evolutions and challenges, International Journal of Accounting & Information Management, Volume 23, Issue 2, ISSN: 1834-7649, http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJAIM-04-2014-0024
  2. Ștefan Bunea, Marian Săcărin, Maria Mădălina Gărbină, An analysis of the perception of chartered accountant trainees regarding access to the accounting profession and professional training needs, “Analele Universitatii din Oradea – Seria Stiinte Economice, Tom XXII, 2013, https://www.researchgate.net/profile/Mark_Neal/publication/256432141_Can_Business_Education_Change_Management_Practices_in_Non-Western_Societies/links/02e7e522860eae971f000000.pdf#page=1154
  3. Mădălina Gîrbină, Mihaela Minu, Ștefan Bunea, Marian Săcărin, Perceptions of preparers from romanian banks regarding IFRS application, The Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS), vol 11, nr 2, pp 191-208, 2012, , indexată în REPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus Journals Master List and Ulrich’s Periodicals Directory, ESSEC’s Ranking of Journals 2011, ISSN 1583-4387, http://www.cig.ase.ro/revista_cig
  4. Ștefan Bunea, Marian Săcărin, Mihaela Minu, Romanian professional accountants’ perception on the differential financial reporting for small and medium-sized enterprises, The Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS), vol 11, nr 1, pp 27-43, 2012, indexată în REPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus Journals Master List and Ulrich’s Periodicals Directory, ESSEC’s Ranking of Journals 2011, ISSN 1583-4387, http://www.cig.ase.ro/revista_cig
  5. Ștefan Bunea, Marian Săcărin, Mihaela Minu, Romanian professional accountants’ perception on the differential financial reporting for small and medium-sized enterprises, The Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS), vol 11, nr 1, pp 27-43, 2012, indexată în REPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus Journals Master List and Ulrich’s Periodicals Directory, ESSEC’s Ranking of Journals 2011, ISSN 1583-4387, http://www.cig.ase.ro/revista_cig