Tutui Daniela

Ţuţui Daniela
Lect. univ. dr.
Email: daniela.tutui@cig.ase.ro
CV

Activitatea de cercetare vizează domeniul de specialitate, respectiv cel al analizei economico- financiare şi cel al evaluării de întreprinderi. Articolele publicate sau lucrările prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice au fost rezultatul, într-o primă fază, al preocupărilor mele privind elaborarea tezei de doctorat. Ulterior, extinderea portofoliului de discipline către domeniul pieţei imobiliare a susţinut studierea acestei pieţe, cercetarea concretizându-se în elaborarea de materiale didactice necesare activităţilor din cadrul masterului Economia proprietăţilor imobiliare. În acelaşi timp, am colaborat la publicarea de cărţi de specialitate/manuale destinate activităţii de cercetare şi didactice, atât din domeniul analizei financiare, cât şi cel al evaluării de întreprinderi.
În prezent interesul meu este orientat spre analiza particularităţilor unor sectoare precum agricultura, turismul, industria constructoare de maşini. În plus, intenţionez să-mi extind aria de cercetare spre domeniul educaţional, formându-mi competenţele necesare prin absolvirea, în 2016, a unui master, Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Studierea pârghiilor cu ajutorul cărora performanţele studenţilor şi cadrelor didactice pot fi îmbunătăţite este un obiectiv de cercetare important în viitor.

Cuvinte cheie: Echipă, abordare metacognitivă, pertinenţă, aplicabilitate, structurare

Articole:

  1. Ioan Jr.Chereji, Daniela Ţuţui and Aurelia Ioana Brînaru.Development of North-West Region by Accessing Funds through the 313 Measure of Rural National Development Programme (RNDP). Study Case: Bihor County, Romania Proceedings of the 27th IBIMA Conference, May 4-6, 2016 ISBN: 978-0-9860419-6-9 http://www.ibima.org/ITALY2016/papers/jcab.html
  2. Aurelia Ioana Brînaru, Daniela Ţuţui and Ioan Jr.Chereji . Regional Development through Agricultural Financing Programmes – Brief Analysis of the SAPARD Programme Results in Romania (2000 – 2006) and of the Mechanisms and Support Instruments Implemented through the National Rural Development Programme (NRDP) (2007-2013) Proceedings of the 27th IBIMA Conference, May 4-6, 2016 ISBN: 978-0-9860419-6-9 http://www.ibima.org/ITALY2016/papers/badt.html
  3. Anghel I.-coordonator,… Ţuţui D. Analiză şi evaluare economico-financiară: studii de caz, Ed. ASE, Bucureşti, 2016 http://www.editura.ase.ro/Carte/Analiza-si-evaluare-economico-financiar—Studii-de-caz/
  4. Şerban E. C., Ţuţui D. Accuracy of symbolic modelling used in the economic-financial analzsis practice. Risks generated in the bussines environment. Accounting and Management Information Systems, 2007 http://www.cig.ase.ro/revista_cig/ContinutNumar.aspx?cod=Supp/2007
  5. Robu V., Anghel I., Serban E.C.- coordonatori. Analiza economico-financiară a firmei. Editura Economică, 2014 http://www.edecon.ro/carte/1138/analiza-economico-financiara-a-firmei_vasile-robu_ion-anghel_elena-claudia-serban/