Mares Valerica

MARES Valerica
Conf. univ. dr.
Email: maresvalerica@yahoo.com
CV

Mă numesc Mareş Valerica şi sunt doctor în economie, specializarea contabilitate. Sunt conferenţiar universitar la Departamentul Informatică de Gestiune din cadrul facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din Academia de Studii Economice Bucureşti. Am obţinut titlul de doctor in anul 2004 la aceeaşi universitate. Predau: Programe informatice pentru analiza datelor, Tehnologii Office, Baze de date profesionale. Aria de interes este: modelarea şi proiectarea proceselor de afaceri, managementul informaţional, proiecte de management.
În cazul proiectelor de cercetare am realizat, ca manager al echipelor de lucru, potrivit competenţelor din informatica de gestiune, elemente de concepţie în ansamblul proiectelor, documentare, baze de date de cercetare, prelucrări, reprezentări ale rezultatelor prelucrărilor, paragrafe ale rapoartelor de cercetare, folosind programe şi instrumente informatice adecvate acestor operaţiuni.
În cazul proiectelor de cercetare am realizat, ca membru, potrivit competenţelor din domeniul sistemelor informatice şi electronice, din domeniul managementului cercetării ştiinţifice şi din domeniul testării-evaluării, elemente de concepţie în ansamblul proiectelor, documentare, baze de date de cercetare, prelucrări, reprezentări ale rezultatelor prelucrărilor, rapoarte de cercetare şi capitole ale rapoartelor de cercetare.
Am preocupări în domeniul analizei conceptuale de sistem cu specific financiar-contabil pentru componentele din structura sistemelor informatice de asistare a deciziei.

Cuvinte cheie:Sisteme de analiza a datelor; Proiectare de baze de date; Management de proiecte informatice

Articole:

 1. Mareş Valerica, Mareş Marius Daniel, Ţarcă Naiana, Modern communication management using IT&C strategy, Revista Economică Supplement No. 5/2012, Journal of economic-financial theory and practice, Sibiu, pp. 128-134, 210 pg., 2012, ISSN : 1582-6260, indexată în RePeC, Ulrich`s Periodicals Directory, DOAJ – Directory of Open Access Journals
  http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/suplimente/Volume5-2012.pdf
 2. Mareş Marius Daniel, Mareş Valerica, Green documents through electronic data management, revista Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) official scientific Journal of the Balkan Environmental Association (B.EN.A.), year 2012 book 2, vol 13, no 2A, SciBulCom Ltd. Sofia, Bulgaria, pp. 1208-1214, 1233 pg., noiembrie 2012, revista ISI
  http://www.jepe-journal.info/abstracting—indexing
  http://www.jepe-journal.info/vol-13-no-2a
 3. Mareş Valerica, Mareş Marius Daniel, Ţarcă Naiana, Challenges in the governance of IT teams, 7th International Conference Accounting and Management Information Systems 2012 (AMIS 2012) „Knowledge, information and communication”, Bucureşti, 2012, CD cu ISBN submitted for review to Thompson Reuters Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
  http://cig.ase.ro/amis2012/
 4. Mareş Valerica, Mareş Marius Daniel, The process of financial predictions with of IT in the context of the global economic crisis, revista „Quality-access to success”, Journal year 12, no. 125, volumul II, pp. 99-104, 306 pg., 2011, ISSN 1582-2559,
  indexată în SCOPUS, EBSCO Publishing, AND Cabell’s Directory Management databases
  http://calitatea.srac.ro/arhiva/supliment/PEEC-2011-Contents_Vol_II.pdf
 5. Mareş Valerica, Mareş Marius Daniel, Ţarcă Naiana, Externalization for it services versus it department, International Conference Accounting and Management Information Systems 2010 (AMIS 2010) „Knowledge, information and communication”, ASE, pp 1145-1153, CD cu ISBN 978-606-505-236-9., ISI Conference Proceedings, Articol ISI,
  http://www.isiknowledge.com
  http://www.cig.ase.ro/revista_cig/ListaNumere.aspx