Contact

Centrul de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG)
ASE Bucuresti
Piata Romana nr. 6, sector 1,
Bucuresti
Cladirea Mihai Eminescu
Sala 1114
 
email: cscig@ase.ro