Constantin Sergiu

CONSTANTIN Sergiu
Lect. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Principalele arii de cercetare avute în vedere de cercetător sunt contabilitatea financiară și fiscalitatea.

Studiile din domeniul contabilității financiare au avut ca scop implicațiile în fiscalitate. În ceea ce priveste domeniul fiscalitate există lacune în cercetarea științifică românească și internațională. Fiscalitatea este importantă pentru că, prin fiscalitate se asigură principalele surse de venit la bugetul general consolidat și la bugetele locale. Fiscalitatea este, indiscutabil, o inoportunitate pentru contribuabilul român, oricât civism ar dovedi acesta. Ea devine, în plus, o povară și cauză de nemulţumiri publice când puterea publică nu gestionează banii corespunzător împingând contribuabilul să nu plătească taxe și impozite, astfel apărând fenomentul de evaziune fiscală. Evaziunea fiscală reprezintã sustragerea contribuabilului, prin mijloace ilegale, de la declararea și plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat. Prin neplata datoriilor la bugetul, statul nu mai are venituri pentru desfășurarea în bune condiţii a activităţilor specifice. Acest lucru putând duce la instabilitate financiară.

Cuvinte cheie: fiscalitate, gestiune fiscală, evaziune fiscală, contabilitate financiară, fraudă contabilă
Articole:

  1. Constantin Sergiu-Bogdan, „L’IMPACT DE LA FISCALITÉ SUR LA SOCIÉTÉ”, „Impactul fiscalităţii asupra societăţii”, Revista „REVUE VALAQUE D’ETUDES ECONOMIQUES” UNE REVUE INTERNATIONALE DE THEORIES ET D’ETUDES APPLIQUEES EN MATIERE DE GESTION DE LA PERFORMANCE , VOLUME 2(16), NO 1/2011, Les Annales de l’Universite Valahia de Targoviste, Faculte des Sciences Economiques, ISSN 2067 – 9459, Revista recunoscuta CNCSIS, tip B+;
  2. Constantin Sergiu-Bogdan, „Controverse contabile şi fiscale privind asocierile în participaţie”, Revista Audit Financiar, nr. 12/2014; ISSN 1583–5812, pentru formatul tipărit ISSN 1844 – 8801, pentru formatul electronic; Revista recunoscuta CNCSIS, tip B+;
  3. Constantin Sergiu-Bogdan, “A study on tax evasion in Romania”, International Scientific Conference, ECOTREND 2014, XIth edition,with the theme: Performance, Competitiveness, Creativity, „CONSTANTIN BRANCUSI” UNIVERSITY OF TÂRGU JIU, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, November 28-29, 2014, Târgu Jiu, ECOTREND Conference Proceedings, Academica Brâncuşi House Publisher, pag. 406, ISSN 2248 – 0889, ISSN-L 2248 – 0889;
  4. Constantin Sergiu-Bogdan, “International Tax Evasion in the Current Geopolitical Context“, The third edition of The International Conference on „Global Economy under Crisis” “OVIDIUS” UNIVERSITY OF CONSTANŢA FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, Constanţa, December, 4th -5th 2014; “OVIDIUS” UNIVERSITY ANNALS, Economic Sciences Series, Volume XIV, Issue 2, Year 2014; Revista recunoscuta CNCSIS, tip B+, ISSN 1582-9383;
  5. Constantin Sergiu-Bogdan, Băcanu Mihaela-Nicoleta,“STUDY ON TAX REVENUES IN ROMANIA AS CONTRIBUTOR TO THE EUROPEAN UNION BUDGET”, EURINT 2015 International Conference (3rd edition), “Regional development and integration. New challenges for the EU”, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi – Centre for European Studies, 22-23 May 2015, Iaşi, EURINT Proceedings Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, pag. 112, ISBN 978-606-714-160-3, ISSN 2393-2384, ISSN-L 2392-8867.