Robu Vasile

Robu Vasile
Prof. univ. dr.
Email: vasile.robu@cig.ase.ro
CV

Aria de cercetare: analiza economico-financiară a firmei, evaluarea intreprinderilor, diagnostic economico-financiar la nivel de firma si de industrie, analiza gradului de inovare a IMM-urilor, analiza performanțelor în contextul teoriei informației și guvernanței corporative, studierea relevanței analizei fundamentale în analiza performanțelor firmelor cotate, analiza eficenței utilizarii capitalurilor.

Cuvinte cheie: analiză economico-financiara, diagnostic, evaluare, performanță.

Articole:

  1. ROBU Vasile, ANGHEL Ion, SERBAN Claudia (colectiv coord.), HRISTEA Anca Maria, CIŞMAŞU Irina Daniela, SOBOLEVSCHI DAVID Iulia Maria, PETCU Monica Aureliana, NEGESCU Mihaela Diana, ŢUŢUI Daniela, POPESCU Ana Maria, CUREA Stefania, CRETU Raluca Florentina, CIORA Costin, SANDU Raluca, Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2014, editură recunoscută CNCS, număr pagini publicaţie 510 pp., contribuţie proprie 63 pp., ISBN 973-709-683-8
  2. Vasile Robu, Ion Anghel, Elena Claudia Şerban, Daniela Ţuţui – Evaluarea întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2003, 177 pagini, ISBN 973-594-338-7
  3. D. Mărgulescu, M. Niculescu, Vasile Robu – Diagnostic economico – financiar, Editura ROMCART, Bucureşti, 1994, 410 pagini, ISBN 973-9142-37-0
  4. Vasile ROBU, Maria Iuliana SANDU, Analiza corelației dintre dimensiunea și performanța fondurilor private de pensii, Revista de Economie Teoretică şi Aplicată, indexată în BDI EconLit,RePEc.Doaj, EBSCO, ICAAP, Asociaţia Generală a Economiştilor din România/ Theoretical and applied Economics, pag. 69-79, Nr. 3, 2011, ISSN 1841-8678
  5. Vasile Robu, Raluca Sandu – Problematica analizei performanţelor – o abordare criticǎ în contextul teoriilor informaţiei şi guvernanţei corporative -, Revista Economie Teoreticǎ şi Aplicatǎ, nr. 8/2006, pag. 15-28, ISSN 1841-8678, indexată în BDI RePeC. org, Doaj. org.