Dumitru Valentin Florentin

DUMITRU Valentin Florentin
Conf. univ. dr.
Email: valetin.dumitru@soft-expert.info
CV

Aria mea de cercetare prioritară o reprezintă sistemele informatice de gestiune. A fost publicat un număr mic de lucrări în acest domeniu de cercetare, mai ales pentru economiile în tranziție. Sumele cheltuite pentru implementarea și utilizarea unui sistem informatic integrat sunt foarte mari; la fel și riscul de eșec. Prin cercetarea mea pot ajuta organizațiile să obțină rezultate mai bune. Am folosit următoarele modalități de investigare:

  • Studii de caz, interviuri, chestionare;
  • Teorii: teoria contingenței, teoria instituțională, teoria difuzării inovațiilor.

În anul 2014 am obținut o bursă de cercetare în acest domeniu, cu titlul: Creșterea competitivității entităților din economiile în tranziție prin utilizarea tehnologiilor informaționale de tip ERP. Principalele rezultate au fost:

  • Se identifică alte dificultăți decât în statele dezvoltate (de exemplu, neimplicarea managementului, lipsa infrastructurii IT adecvate);
  • De multe ori sistemele informatice integrate înlocuiesc lucruri pe care ar fi trebuit să le facă alte lucruri (de exemplu, anumite controale).

Cuvinte cheie:sisteme informatice de gestiune, teoria legitimității, teoria instituțională, cercetare empirică, ERP.

Articole:

  1. Albu, C., Albu, N. Dumitru, M., Dumitru, V.F., The impact of the interaction between context variables and enterprise resource planning systems on organizational performance: a case study from a transition economy, Information Systems Management, 32:3, 252-264, 2015, Factor de impact 0,82, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2015.1044347
  2. Dumitru, V.F., Jinga, G., Mihai, F., Stefanescu, A., Innovative information technologies and their impact on the performance of the entities which activate in the retail industry, Amfiteatru Economic, volumul XVII, numarul 39, mai 2015, pag. 389-404, Factor de impact 0,838, 5-year impact factor 0,687, http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2407
  3. Dumitru, V.F, Stanciu, A., Dumitru, M., Feleagă L., Pressure and isomorphism in business education, Amfiteatru Economic, no. 37/2014, pp. 784-799, 2014, Factor de impact 0,838, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=54
  4. Dumitru, M., Albu, N., Dumitru, V.F., Albu, C.N., Practices regarding the forms of communication with the consumers used by a multinational company at global and local level, Amfiteatru Economic, revistă ISI, vol. XVI, no. 35, pag. 41-57, 2014, Factor de impact 0,838, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=51
  5. Popa, I.E., Span, G., Dumitru, M., Dumitru, V.F., Filip, C.I., Empirical study on the implications of qualitative factors in making decisions related to the materiality level: the case of Romania, Ekonomska Istrazivanja – Economic Research, ISSN 1331-677X print, 2013 Volume 26(4): 43-58, Factor de impact 0,273, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9331