Lungu Camelia Iuliana

LUNGU Camelia Iuliana
Prof. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Activitatea de cercetare a vizat până în prezent cu precădere teme precum: etica în contabilitate, educația pentru contabilitate, noi perspective ale contabilității: contabilitatea socială şi de mediu, dezbateri privind implementarea standardelor internaţionale de raportare financiară, situaţiile financiare în contextul convergenţei contabile internaţionale, evaluarea performanţei, decizii bazate de costuri, strategii bazate pe costuri etc. Cercetarea a fost realizată în colaborare cu membri ai Departamentului, dar şi cu alte instituţii de învăţământ superior, de cercetare şi de producţie. Activitatea s-a concretizat în proiecte de cercetare finanțate din surse publice și din mediul de afaceri.
Contribuţia originală la dezvoltarea cercetării contabile din România s-a concretizat prin participarea în ultimii zece ani, alături de o echipă de cercetare stabilă, la o activitate laborioasă care a vizat un domeniu de interes actual al cercetării în contabilitate şi anume Contabilitatea socială şi de mediu. Este un domeniu studiat în ultimii cincizeci de ani de cercetători renumiţi din străinătate, cu rezultate incontestabile, certificate prin publicare în reviste de prestigiu din întreaga lume, dar încă de mare noutate în rândul cercetătorilor contabili din România. Contribuţia noastră este atestată prin aprecierile pozitive primite ca urmare a participării la conferinţele organizate de Centrul de cercetare în Contabilitatea socială şi de mediu, cu sediul în Scoţia, Marea Britanie, dar și prin Premiul pentru cercetări transdisciplinare – pentru crearea unui nucleu de cercetare și pentru vizibilitatea națională și internațională în domeniul contabilității sociale și de mediu, acordat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE București, aprilie 2013.
Am participat în calitate de director de contract de cercetare la competiţia CNCSIS PN II IDEI în anul 2008, obţinând finanţare pe o perioadă de 3 ani, pentru proiectul de cercetare intitulat Cercetări privind repoziţionarea raportării financiare prin prisma riscurilor şi incertitudinilor generate de factorii contingenţi sociali şi de mediu. Am dezvoltat activitatea de cercetare în domeniul contabilității sociale și de mediu prin realizarea unui alt proiect de cercetare intitulat Cercetări integrate privind corelarea realităţii economice şi academice din România cu politicile europene de mediu şi cu cerinţele de raportare sustenabilă, pentru care am obţinut finanţare prin concurs, în calitate de membru al grupului ţintă în programul postdoctoral POSDRU, Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative.
În prezent extind aria de cercetare către etica în afaceri și educația pentru contabilitate.

Cuvinte cheie: contabilitate verde, contabilitate socială și de mediu, etică în afaceri, raportare financiară și nonfinnciară, contabilitate pentru decizii manageriale

Articole:

  1. Caraiani Chiraţa, Lungu Camelia Iuliana, Dascălu Cornelia, Colceag Florian, Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development, IGI Global (Idea Group Publishing), 2015, 382 pag., ISBN: 9781466687202,http://www.igi-global.com/book/green-accounting-initiatives-strategies-sustainable/127500
  2. Caraiani Chirața, Lungu Camelia Iuliana, Dascălu Cornelia, Energy consumption and GDP causality: A three-step analysis for emerging European countries, Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 44, 2015, pp.198-210, ISSN: 1364-0321, revista cotată ISI, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114010697
  3. Lungu Camelia Iuliana, Caraiani Chiraţa, Dascălu Cornelia, Balea Erica, Econometric approach of the scenarios regarding the impact of the consumer’s empowerment and companies’ responsibility for environment sustainability on the electricity market performance, Amfiteatru economic, vol. 35, 2014, pp. 187-200, ISSN: 1582-9146, revista cotată ISI, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=51
  4. Lungu Camelia Iuliana, Caraiani Chiraţa, Dascălu Cornelia, Reconsidering financial reporting from the perspective of corporate social and environmental responsibility. Romanian companies’ approach, în Research in Accounting in Emerging Economies; Vol. 13 Accounting in Central and Eastern Europe; Editura Emerald Group Publishing Limited, 2013, 30pg / 300 pg. (pp. 205-234), contribuție proprie 10 pag., ISBN: 978-1-78190-938-6, http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1479-3563&volume=13&chapterid=17101739&show=html&PHPSESSID=1d7vacapglmg56il66m1fbvmf1
  5. Lungu Camelia Iuliana, Caraiani Chirața, Dascălu Cornelia, Sustainable Intellectual Capital: The Inference of Corporate Social Responsibility within Intellectual Capital în cartea coordonată de Patricia Ordóñez de Pablos (Universidad de Oviedo, Spain), Robert Tennyson (University of Minnesota, USA) și Jingyuan Zhao (Harbin Institute of Technologies, China), Intellectual Capital Strategy Management for Knowledge-Based Organizations, Editura IGI Global (Idea Group Publishing), februarie 2013, 18pg / 358pg. (pp.156-173), contribuție proprie 6 pag., ISBN: 978-1-4666-3655-2, http://www.igi-global.com/chapter/sustainable-intellectual-capital/75256,http://www.igi-global.com/book/intellectual-capital-strategy-management-knowledge/72151