Avram Viorel

AVRAM Viorel
Conf. univ. dr.
Email: viorel.avram@cig.ase.ro
CV

Implicat în proiecte de cercetare privind relaţia dintre spaţiul academic şi mediul de afaceri cu reprezentări concretizate în diferite articole, studii care au facut şi obiectul diferitelor conferinţe-seminarii in acest sens. Totodata am insistat, prin aprofundari specifice domeniului cercetarii la nivelul tezei de doctorat, asupra aspectelor specifice, actuale şi într-o continuă dinamica privind guvernanţa corporativă.

Cuvinte cheie: guvernanţă corporativă, raportare şi analiză financiară, sustenabilitate sociala, audit

Articole:

  1. Adriana Calu, Costel Negrei, Daniela Artemisa Calu, Viorel Avram, Raportarea indicatorilor non-financiari – un instrument util strategiei de marketing sustenabil, Amfiteatru Economic, no. 40/2015, pag. 644-661, 2015, ISSN 1582-9146. Revista este indexata in urmatoarele baze de date internationale: ISI Thompson Reuters Services, Social Sciences Citation Index, Socal Scisearch, Journal Citation Reports-Social Sciences Edition, alte baze de date: EBSCO Publishing, ProQuest LLC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Journal of Economic Literature (EconLit), Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS), Research Papers in Economics (RePec), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance) și este disponibilă la: http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=58
  2. Daniela Artemisa Calu, Lavinia Olimid, Mădălina Dumitru, Viorel Avram, An analysis of thanatogenesis in Romanian accounting, International Journal of Critical Accounting, vol. 4, no. 2, 2012, pag. 217-236, Jounal list 2012, ISSN online: 1757-9856, ISSN print: 1757-9848. Revista este indexată în urmatoarele baze de date internationale: Academic OneFile (Gale), Exapanded Academic ASAP (Gale), Google Scholar, RePec, Australina Business Deans Council Journal Rankings List 2010, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, Excellence in Research for Australia (ERA) și este disponibilă la: http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijca&year=2012&vol=4&issue=2
  3. Viorel Avram – L’asymétrie informationnelle dans le contexte de la gouvernance d’entreprise – la necessite d’un rapport sur la valeur, Revista Contabilitate şi Informatică de gestiune, Nr 5/2003, pp. 37-44, ISSN 1583-4387
  4. Daniela Artemisa Calu, Raluca Gina Guşe, Lavinia Olimid, Viorel Avram, Substance and Form in Romanian Accounting Regulation, Anale. Seria Ştiinţe Economice, Timişoara, Vol. XVI/2010, Editura Mirton, Timişoara pag. 564-571, ISSN 1582 – 6333. Revista este indexata in urmatoarele baze de date internationale: JEL on CD, e-JEL, EconLit, CEEOL, REPEC, DOAJ, EBSCO, SSRN și este disponibilă la: http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2010/094.%20Calu%20Daniela.pdf
  5. Daniela Artemisa Calu, Mădălina Dumitru, Viorel Avram, Cătălina Gorgan, Repere privind normalizarea contabilităţii în sectorul public din România, Studia Universitatis seria Ştiinţe Economice Vasile Goldiş Arad, 2009, pag. 270-276, număr total de pagini 721, ISSN 1584-2339, ISSN (online) 2285-3065, ISSN-L 1584-2339. Revista este indexata in urmatoarele baze de date internationale: DOAJ, ProQuest, CEEOL și este disponibilă la: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d472c9d4-ca1f-43b8-ac6a-221f274afc6b&articleId=1622ab89-132b-41e9-aee5-383fb93d5aae