Mocanu Mihaela

MOCANU Mihaela
Lect. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Principalele arii de cercetare avute în vedere de cercetătoare sunt auditul financiar și controlling-ul.

Studiile din domeniul controlling-ului au avut ca intenție completarea unei lacune din cercetarea științifică românească și internațională, după cum urmează: (1) s-a tratat o temă căreia încă nu i s-a acordat atenția cuvenită în România, respectiv controlling-ul; (2) s-a abordat controlling-ul dintr-o perspectivă nouă la nivel internațional, aceea a sustenabilității sub toate cele trei fațete ale sale: economic, ecologic și social; (3) s-a poziționat controlling-ul în contextul mai larg al guvernanței corporative, alături de alte componente ale acesteia mult mai intens dezbătute în literatură.

În ceea ce privește auditul financiar, principalele contribuții personale aduse de cercetare au fost: (1) definirea clară şi completă a conceptului de independenţă; (2) elaborarea unui cadru conceptual în materie de independenţă; (3) elaborarea unui model conceptual în materie de independenţă; (4) analiza critică şi comparativă a reglementărilor în materie de etică şi independenţă în auditul financiar în vigoare la nivel internaţional, european şi în Statele Unite ale Americii şi (5) oferirea de recomandări concrete firmelor de audit în vederea consolidării independenţei.

Cuvinte cheie: audit financiar, controlling, etică, sustenabilitate

Articole:

  1. MOCANU Mihaela, STANCIU Victoria, Controlling in the Banking Industry. The Case of Romania, Chapter 3 in Tadeusz Dudycz et al. (Eds), The Essence and Measurement of Organizational Efficiency, 2016, ISBN 978-3-319-21138-1, Springer, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-21139-8_13
  2. MOCANU Mihaela, An Empirical Analysis of Metadiscourse in the Abstracts of Romanian Accounting Research Articles, Journal of Accounting and Management Information System, Volume 14, Number 2, 2015, pp. 362-377, ISSN 1583-4387, articol indexat in RePEc, EBSCO, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, IndexCopernicus Journals Master List, ESSEC ranking of journals, Australian Business Deans Council list, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/14_2_6.pdf
  3. MOCANU Mihaela, Controlling in Romania. A Literature Review, Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice, Volume XIV Issue 2 (2014), pp. 537-540, ISSN 1582-9383, articol indexat in RePEc, DOAJ, EBSCO Publishing, Cabell’s, http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/2014/i2/cuprins%20vol.14%20issue2.pdf
  4. ŢURLEA Eugeniu, MOCANU Mihaela, Model privind discrepanţele de percepţie asupra independenţei în auditul financiar, Revista “Audit financiar” nr. 10/2012, pg. 22-29, 2012, articol indexat în Ulrich’s, ProQuest, Cabell’s, Ebsco, SCIPIO, ISSN 1583-5812, http://www.revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=9210
  5. ŢURLEA Eugeniu, ŞTEFĂNESCU Aurelia, CALU Daniela-Artemisa, MIHĂESCU-PINŢIA Constanţa, MOCANU Mihaela, Empirical research on the internal audit into the public hospitals from Romania, African Journal of Business Management, nr. 5(4)/2011, pp. 1509-1523, articol indexat în DOAJ, Google Scholar Metrics, Open J-gate, Genamics Journal Seek, ASCI, VCU Library, ISSN 1993-8233; la momentul publicării, revistă indexată ISI (factor de impact 1,105), http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/D8F909819229