Proiecte de cercetare

În cadrul CSCIG, în ultimii ani, s-au derulat urmatoarele proiecte de cercetare:

  • Grant CNCSIS 424– Metodologie pentru securitatea si auditul sistemelor informatice de gestiune.
  • PN–II–IDEI–PCE ID 827– Contabilitatea verde – Strategii transdisciplinare catre contabilitatea socioeconomica si de mediu.
  • PN-II-IDEI-PCE ID 1819– Cercetari privind repozitionarea raportarii financiare prin prisma riscurilor si incertitudinilor generate de factorii contingenti sociali si de mediu.
  • PN-II-IDEI-PCE ID 1840– Beneficiile adoptarii normelor IFRS: o cercetare exploratorie privind impactul internationalizarii contabilitatii romanesti asupra reducerii costului capitalului.
  • PN-II-IDEI-PCE ID 1827– Panoptic privind conotatiile conceptului de performanta in entitatile sectorului public din Romania: creare versus diseminare
  • PN-II-IDEI-PCE ID_1825 – Cercetari, dezvoltari si inovari in contabilitatea sociala si de mediu din perspectiva politicilor si procedurilor de recunoastere a eco-costurilor incalzirii globale in Romania.
  • Grant CNCSIS 1013 – Noi abordari in managementul financiar al institutiilor de invatamant preuniversitar.
  • Grant CNCSIS 1015 – Actual si perspectiva in auditul financiar al institutiilor publice.
  • CEEX 500 – Impactul dinamicii pre?urilor utilit??ilor publice asupra economiei na?ionale ?i principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare ?i prognoz?.
  • Grant CNCSIS 1243 – Optimizarea metodologiei privind identificarea ?i prevenirea riscurilor din activitatea economico-financiar? a întreprinderilor în contextul evolu?iilor contemporane.
  • PN–II–IDEI–PCE ID 797 – Noi valente cognitive privind normalizarea contabila in Romania: ereditate si tanatogeneza in contabilitate in contabilitate.
  • PN-II-RU-TE ID 326 – Elaborarea ?i implementarea la nivelul entit??ilor economice din România a unui model de evaluare bazat pe conceptul men?inerii capitalului fizic.
  • PN-II-RU-TE ID 337 – Model de analiza a factorilor care actioneaza asupra profilului profesional al profesionistilor contabili din Romania. Studiul adaptarii profesiei la mediul economic actual si efectuarea de previziuni.
 • PN-II-RU-TE ID 341 – Fundamentarea unei strategii nationale pentru implementarea IFRS pentru IMM in Romania.