Ciolpan Daniela

CIOLPAN Daniela
Lector universitar
Email:
CV

Teme de interes:
Principalele domenii de cercetare sunt în zona auditului intern, auditului extern şi contabilităţii internaţionale, acordând o atenţie deosebită eticii profesionale şi activităţii de normalizare specifice. Pe parcursul activităţii de cercetarea a fost membru activ în cadrul unor proiecte de cercetare IDEI cu finanţate CNCSIS cu teme în sfera auditului şi guvernanţei corporative.

Cuvinte cheie: guvernanţă corporativă, audit intern, etică profesională, raportare financiară

Articole:

  1. Diana Manea, Daniela Ciolpan, Dificultăţile reducerii controverselor de percepţie asupra auditului extern: o explorare a factorilor determinanţi şi a soluţiilor disponibile, Revista Audit Financiar, anul IX, nr. 9/2011, pp.27-33, ISSN 1583-5812, http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=8546
  2. Laurențiu Dobroţeanu, Camelia Liliana Dobroţeanu, Daniela Ciolpan, Diana Manea, Crizele economice generează modificarea precepțiilor privind rolul auditului?, Revista Audit Financiar, anul VIII, nr. 1/2010, pp.18-23, ISSN 1583-5812, http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=8539
  3. Laurenţiu Dobroţeanu, Camelia Liliana Dobroţeanu, Daniela Ciolpan, A semiologic approach to audit expectation gap, publicat în Analele Universităţii din Oradea, seria Ştiinţe Economice – tom XVIII, vol.3, issue 1, p.906-912, 2009, ISSN-1582- 5450 (în format electronic pe CD), on-line, http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/154.pdf
  4. Laurenţiu Dobroţeanu, Camelia Liliana Dobroţeanu, Daniela Ciolpan – „Post-Enron developments of the IFAC strategy and its implications on national audit regulation”, conferinţa internaţională Knowledge, information and communication – AMIS 2008, Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE Bucureşti, 19-20 iunie 2008 publicat în Journal of Accounting and Management Information Systems, CIG-ASE Bucureşti, volum supliment 2008, pp. 564-574, ISSN 1583-4387, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/AfiseazaArticol.aspx
  5. Camelia Liliana Dobroţeanu, Laurențiu Dobroţeanu, Daniela Ciolpan – “Harmony and diversity across EU: audit quality, control and corporate governance in France, Great Britain and Romania”, conferinţa internaţională Knowledge, information and communication – AMIS 2008, Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE Bucureşti, 19-20 iunie 2008 publicat în Journal of Accounting and Management Information Systems, CIG-ASE Bucureşti, volum supliment 2008, pp. 420-433, ISSN 1583-4387, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/AfiseazaArticol.aspx