Hristea Anca Maria

Hristea Anca Maria
Conf. univ. dr.
Email: amhristea@yahoo.com
CV

Aria de cercetare:

 1. Sfera Diagnosticului strategic si a Analizei economico – financiare: noi abordări la nivel mondial, instrumente si pârghii de cunoaştere a fenomenelor specifice, cercetări si rezultate recente în domeniu (performanţele economice, indicatori de eficienţă, echilibrul financiar şi poziţia financiară, mediul de afaceri si concurenta, efectul de levier si costul capitalului, conexiuni sector de activitate-agent economic-stat etc.).
 2. Evaluarea afacerii si piaţa imobiliară: rapoarte, studii, comparaţii la nivel internaţional (tehnici de diagnostic, abordări si metode de evaluare pe obiective specifice, analize comparative ale pieţei internaţionale etc.).
 3. Globalizarea mondială şi cooperarea internaţională: integrare regională, investiţii internaţionale, comerţul internaţional, şomaj, sărăcie, modificări structurale la nivel mondial ca efect al crizei, guvernanţă corporativă.
 4. Inovaţie si competitivitate la nivel mondial: indicatori de măsurare, analize comparative;
 5. Dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială: poluare, criminalitate transfrontalieră, relaţia entităţii cu mediul: ecologic, politici de sustenabilitate.
 6. Tehnici de negociere şi competitivitate; diplomaţia in afaceri.
 7. Tehnici şi metode moderne de predare in învăţământul superior: analize privind experienţa altor state, specificităţi, standarde.
 8. Sistemul de management intern al calităţii (proceduri).

Cuvinte cheie: diagnostic, analiză, sustenabilitate, eficienţă, competitivitate

Articole:

 1. Hristea Anca Maria, The analysis of the Real Estate Investments in the current economic environment , 2013. http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2013/n1/011.pdf
 2. Hristea Anca Maria, Ion Anghel, Some considerations regarding the international Real Estate Market – present and future predictions , 2015
 3. Hristea Anca Maria, Corporate Social Responsability – between desideratum and reality, 2010
 4. Hristea Anca Maria, The diagnosis analysis of regional innovation – approaches ans opinion, 2010
 5. Hristea Anca Maria, Innovation – The cornestone of economic succes at european level, 2010
  https://core.ac.uk/download/files/153/6263344.pdf