Stanciu Victoria

NUME Prenume
Prof. univ. dr.
Email: victoria.stanciu@cig.ase.ro
CV

Ariile de cercetare vizează: securitatea informației, sisteme informatice de gestiune, audit.

Cercetarea derulată în ultimii ani a vizat impactul semnificativ al tehnologiei informației asupra profesiei contabile, în toate ariile ei: contabilitate, audit financiar, audit intern etc. Au fost analizate aspecte legate atât de extinderea utilizării diverselor produse software de către profesioniștii contabili și auditori, cât și creșterea complexității informatizării mediului în care aceștia își desfășoară activitatea. Aliniindu-ne preocupărilor organismelor profesionale internaționale am urmărit impactul IT asupra profesiei, mutațiile survenite, modificările cerute în profilul profesioniștilor contabili. O atenție deosebită a fost acordată securității informației inclusiv în etapa de pregătire universitară și ulterior în pregătirea continuă a auditorilor.
O a doua coordonată a cercetării a fost reprezentată de problematica securității informației și proiectarea sistemelor informatice de gestiune.

Cuvinte cheie:tehnologia informației, risc IT, audit intern, impact IT, securitatea informației

Articole:

  1. Stanciu Victoria, Tinca Andrei – Students’ awareness on information security between own perception and reality – an empirical study. JAMIS, vol 15, no1/2016, pp. 112-130. ISSN 1583- 4387. http://www.cig.ase.ro/revista_cig/
  2. Stanciu Victoria – Considerații privind auditul financiar în era Big Data. Revista Audit financiar nr.8/2015, pp.3-9. ISSN 1583-5812. http://www.cafr.ro/revista
  3. Stanciu Victoria – Cercetări privind provocările IT în auditul intern. Revista Audit Financiar nr. 6/2014, pp. 31-37, ISSN 1583-5812. http://www.cafr.ro/revista