Guse Raluca

GUSE Raluca
Conf. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Aria mea de cercetare prioritară este raportarea integrată. Aceasta este o temă în curs de dezvoltare la nivel mondial. Consiliul Internațional al Raportării Integrate (IIRC) a fost fondat în 2010, iar prima versiune a Cadrului Internațional de Raportare Integrată (IIRF) a fost emisă în decembrie 2013. În acest domeniu am publicat un articol în revista Amfiteatru Economic, indexată ISI (Marketing Communications of Value Creation in Sustainable Organizations. The Practice of Integrated Reports) și am prezentat lucrări la conferințe științifice internaționale și la workshop-uri organizate de IAAER și ACCA (cum ar fi Sources of legitimacy for the International Integrated Reporting Committee and the International Framework; Emerging reporting practices of value creation and distribution in integrated reports ). În lucrările amintite am folosit cercetarea empirică, teoria stakeholderilor și teoria legitimității.

Cuvinte cheie: raportare integrată, raportare financiară, teoria stakeholderilor, teoria legitimității, teoria instituțională, cercetare empirică

Articole:

  1. Dumitru, M., Gușe, R.G., Feleagă, L., Mangiuc. D.M. and Feldioreanu, A.I., Marketing Communications of Value Creation in Sustainable Organizations. The Practice of Integrated Reports, Amfiteatru Economic, 17(40), pp. 955-976, 2015, Factor de impact 0,838 http://search.proquest.com/openview/bb57bf60631c87daac5e131148378b8e/1?pq-origsite=gscholar
  2. Dumitru, M. și Gușe, G.R. (2016), Assurance of integrated reports: the state of the art, Audit financiar, vol. XIV, nr. 2(134), pp. 27-234, BDI: Cabell’s, Ebsco, ERIH PLUS, Google Scholar, ProQuest, Research Papers in Economics (RePEc), SCIPIO, Ulrich’s. http://revista.cafr.ro/temp/Article_9459.pdf
    Dascălu C., Caraiani C., Lungu C. I., Colceag F., Gușe R. G., The Externalities in Social and Environmental Accounting, International Journal of Accounting and Management (IJAIM), 18 (1), 2010, pp. 18 – 30, ISSN: 1834-7649, BDI: SCOPUS, Cabell’s, EBSCO, PROQUEST The British Library, OCLC – Electronic Collections Online. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/18347641011023252
  3. Gușe G. R., Dascălu C., Caraiani C., Lungu C. I., Colceag F. Exploring eco-costs and externalities absorption policies and procedures in the context of global warming, Romanian Economic Journal, 40, 57 – 79 (2011), http://rejournal.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2040/JE_40%20-%20Guse%20et%20al.pdf
  4. Gușe, G. R., Caraiani, C., Dascălu, C., Lungu, C. I. Innovations in Social and Environmental Reporting Based on the Knowledge of Stakeholders’ Information Needs, Annals of Faculty of Economics. Finance, Banking and Accounting, XVIII, 3(1), 979–985 (2009), http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=1222569X&date=2009&volume=3&issue=1&spage=979