Jinga Gabriel

JINGA Gabriel
Conf. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Ca cercetător în domeniul contabilității manageriale, am studiat procesele interne mai mulți ani. Obținerea unei burse de cercetare în Franța în anul 2002 mi-au permis să învăț noile tehnici utilizate în domeniul contabilității manageriale. Am folosit această experiență ulterior, în activitatea mea de cercetare și predare. Mi-am finalizat pregătirea doctorală în contabilitatea managerială (2009). Pe de o parte, am fost coautor al unora dintre primele cărți ce au folosit instrumente noi de contabilitate managerială (de exemplu, Caraiani și Dumitrana – coordonatori, 2004). Pe de altă parte, am fost membru în mai multe proiecte de cercetare, fiecare dintre ele incluzând o componentă de contabilitate managerială. Am făcut parte din corpul profesoral care a predat pentru prima dată disciplina control de gestiune în facultatea mea. În activitatea mea de cadru didactic și de cercetător am fost mereu interesat de studierea practicilor de contabilitate managerială în organizații din sectoare de activitate specifice, din domeniul public sau privat. În articolele mele am folosit instrumente variate (studii de caz, chestionare, interviuri) și teorii variate (de exemplu, teoria instituțională, teoria contingenței). Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin lucrări prezentate la conferința organizată de British Accounting Association (Cardiff, 2010), Early Career Academic Research Development Programme susținut de European Accounting Association – EAA (Istanbul, 2010), Accounting and Management Information Systems Conference (Bucharest, 2006 – 2015) etc. .

Cuvinte cheie: contabilitate managerială, control de gestiune, teoria instituțională, cercetare empirică

Articole:

  1. Dumitru, V.F., Jinga, G., Mihai, F., Stefanescu, A., Innovative informationa technologies and their impact on the performance of the entities which activate in the retail industry, volumul XVII, numarul 39, mai 2015, pag. 389-404, Amfiteatru Economic, ISSN 1582-9146, revistă indexată în baza de date internaţională ISI Thompson Reuters Services, Social Sciences Citation Index, Socal Scisearch, Journal Citation Reports-Social Sciences Edition, alte baze de date: EBSCO Publishing, ProQuest LLC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Journal of Economic Literature (EconLit), Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS), Research Papers in Economics (RePec), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance), Factor de impact 0,838, 5-year impact factor 0,687, SRI 0,07, http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolRO.aspx?CodArticol=2407
  2. Gabriel Jinga, Mădălina Dumitru, Gabriel Radu, Flavia Stoian, Environmental management accounting. A case study focusing on a Romanian morocco goods producer, publicat în revista Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica,Vol 16/2014, nr. 1, pag. 142-155, ISSN 1454-9409, indexata in bazele de date internaţionale Research Papers in Economics (RePec), ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, Ulrich’s, Genamics JournalSeek, Open J-Gate, http://www.uab.ro/oeconomica/
  3. Mădălina Dumitru, Mihaela Dumitrana, Gabriel Radu, Gabriel Jinga, Empirical study on the human resources management control: the case of the public sector, Analele TIBISCUS Seria Ştiinţe Economice, Volum XVII, 2011, pag. 621-629, cotată CNCS B+, indexată în bazele de date internaţionale JEL on CD, e-JEL, EconLit, CEEOL, EBSCO, REPEC, DOAJ, http://fse.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-stiinte-economice-timisoara/lucrari/volumul-xvii-2011-volume-xvii-2011.html, ISSN 1582-2680, e-ISSN 1582-6333
  4. Gabriel Jinga, Mădălina Dumitru, Mihaela Dumitrana, Marcel Vulpoi, Accounting systems for cost management used in the Romanian economic entities, Accounting and Management Information Systems, nr. 2/2010, vol. 9, pag. 242-267, cotată CNCS B+, indexata in bazele de date REPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus Journals Master List, Ulrich’s Periodicals Directory, ESSEC’s Ranking of Journals 2011, ISSN 1583-4387, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/ContinutNumar.aspx?Operatie=Cautare
  5. Gabriel Jinga, Valentin Florentin Dumitru, Mihaela Dumitrana, The management accounting usefulness and use. The case of Romania, conferinta internationala Accounting and Management Information Systems, Bucuresti, 10-11 iunie 2015, www.amis.ase.ro