Glavan Elena Mariana

GLAVAN Elena Mariana
Conf. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Un domeniu de cercetare este cel al controlului de gestiune, studiile doctorale desfășurându-se în acest domeniu și finalizându-se cu teza de doctorat Controlul de gestiune privind performanța întreprinderii. Cercetarea din timpul perioadei doctorale s-a finalizat prin lucrări publicate în reviste indexate în baze de date, participări la conferințe internaționale, lucrări publicate în reviste ISI. Cercetările ulterioare perioadei doctorale s-au încadrat în sfera contabilității financiare, controlului de gestiune, raportării financiare integrate. O preocupare majoră a activității academice este si domeniul contabilităţii publice, publicând în calitate de coautor mai multe cărţi de specialitate.

Cuvinte cheie: contabilitate financiara, contabilitate manageriala, control de gestiune, contabilitate publica, raportare integratate

Articole:

  1. Mariana Glăvan, Mădălina Dumitru, Mihaela Dumitrana, Empirical survey regarding the quality costs in the Romanian services companies, Amfiteatru Economic, vol. XII, nr. 26, iunie 2009, pp.393-401, ISSN 1582-9146, revistă clasificată de CNCSIS în categoria A, factor de impact 0,953, revista este inclusă ISI Thompson Reuters Services: Social Sciences Citation Index, Socal Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, alte baze de date internaționale: EBSCO Publishing, ProQuest LLC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Journal of Economic Literature (EconLit), Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS), Research Papers in Economics (RePec), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance), http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_880.pdf
  2. Mihaela Dumitrana, Mariana Glăvan, Mădălina Dumitru, Pleading for the management
    controller profession in the trade area, Amfiteatru Economic, vol. XI, nr. 25, pp.91-102, 176 pg., februarie 2009, ISSN 1582-9146, revistă clasificată CNCSIS în categoria A, factor de impact 0,953, revista este inclusă ISI Thompson Reuters Services: Social Sciences Citation Index, Socal Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, alte baze de date internaționale: EBSCO Publishing, ProQuest LLC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Journal of Economic Literature (EconLit), Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS), Research Papers in Economics (RePec), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance), http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_637.pdf
  3. Mădălina Dumitru, Mariana Elena Glăvan, Cătălina Gorgan, Valentin Florentin Dumitru, Integrated reporting materiality for the it companies, 8 th International Conference, Accounting and Management Information Systems “Accounting and Management Information Systems research, education and practice: challenges and opportunities”, June 12-13, 2013, Bucharest, Romania, AMIS IAAER 2013, http://www.cig.ase.ro/amis2013/fisiere/FinalExtendedProgramAMIS2013.pdf
  4. Mădălina Dumitru, Mariana Elena Glăvan, Cătălina Gorgan, Valentin Florentin Dumitru, International Integrated Reporting Framework: A Case Study In The Software Industry, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, nr. 15, volumul 1, 2013, pp.24-39, ISSN 1454-9409, revistă cotată CNCS B+, indexată în bazele de date internaționale: RePec, ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, DOAJ, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, Ulrich’s, Genamics JournalSeek, Open J-Gate, http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1520131/02.pdf
  5. 5. Valentin Florentin Dumitru, Mariana Elena Glăvan, Mădălina Dumitru, Nicolae Glăvan, The impact of information technologies on the performance of the financial-accounting department of the company, TIBISCUS, Seria Stiințe Economice Timișoara, vol. XVI, 2010, pp. 381-388, ISSN 1582-2680, e-ISSN 1582-6333, revistă cotată CNCS B+, indexată în bazele de date internaționale: JEL on CD, e-JEL,EconLit, CEEOL, EBSCO, REPEC, DOAJ.