Stefanescu Aurelia

STEFANESCU Aurelia
Prof. univ. dr.
Email:
CV

Teme de interes:
Aria de cercetare incude următoarele direcții: Contabilitatea sectorului public, Audit intern și guvernanță corporativă, Contabilitatea instituțiilor de credit. Cercetările au fost realizate în cadrul proiectelor finanțate din surse publice și de mediul economico-social, pe care le-am coordonat sau la care am participat în calitate de membru în echipa de cercetare. Dintre acestea, menționez proiectul de cercetare obținut prin competiție, în calitate de director, intitulat Panoptic privind conotaţiile conceptului de performanţă în entităţile sectorului public din România-creare versus diseminare (PNCDI II –Program IDEI, 2009-2011) care a introdus noi concepte și abordări originale privind performanța în sectorul public. Din această perspectivă, dimensiunile originale ale cercetării în domeniul contabilității sectorului public din România sunt reprezentate de: definirea și testarea conceptului de performanță prin coerciție; un nou model de evaluare a performanței entităților; diseminarea informaţiilor privind performanţa şi măsurarea performanţei în sistemul public de sănătate din ţările Uniunii Europene şi din România; construirea unui cadru general de responsabilitate socială corporativă în sectorul public din România; raportarea financiară în sectorul public din perspectiva adoptării IPSAS etc.
O altă contribuţie inovatoare la dezvoltarea cercetării în domeniul contabilității sectorului public din România a fost adusă prin organizarea în cooperare internațională a Școlii de Studii Avansate Contabilitatea şi sustenabilitatea financiară în sectorul public (finanțată printr-un proiect de cercetare obținut prin competiție în calitate de director, PNCDI II–Program IDEI/ Şcoli de Studii Avansate, 2012). Aceasta a avut ca obiectiv dezvoltarea cercetării avansate prin abordarea integrată, interdisciplinară şi transnaţională a unui perimetru de cercetare care prezintă interes major atât pentru mediul academic cât şi pentru organismele profesiei contabile şi de reglementare.
Rezultatele cercetărilor au fost validate prin publicarea în reviste cotate ISI, reviste indexate în baze de date internaționale, participări la conferințe naționale și internaționale.
Recunoașterea contribuției la dezvoltarea cercetării în domeniul contabilității sectorului public din România este demonstrată și de premiile acordate de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în anul 2013: Premiul pentru dezvoltarea cercetărilor în parteneriat cu mediul socio-economic -pentru coordonarea unui proiect în domeniul contabilității publice în parteneriat cu KPMG România, Premiul pentru obținerea de fonduri pentru cercetare, Premiul pentru publicarea de manuale şi materiale didactice – lucrarea Contabilitate publică. La acestea se adaugă distincția Medalia 100, acordată de Revista Audit Financiar.

Cuvinte cheie: contabilitate, sector public, performanță financiară și non-financiară, raportare financiară, audit

Articole:

  1. Dumitru Valentin Florin, Jinga Gabriel., Mihai Florin, Ștefănescu Aurelia, Innovative information technologies and their impact on theperformance of the entities which activate in the retail industry, Amfiteatru Economic, Vol. XVII (39)/2015, pg.389-404, ISSN 1582-9146, revist_ indexat_ în baza de date interna_ional_ ISIThompson Reuters Services, Social Sciences Citation Index, Socal Scisearch, Journal Citation Reports-Social Sciences Edition, alte baze de date: EBSCO Publishing, ProQuest LLC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Journal of Economic Literature (EconLit), Elsevier B.V. Bibliographic Databases (SCOPUS), ResearchPapers in Economics (RePec), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance), revistă cotată ISI, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=57
  2. Aurelia Ştefănescu, Daniela Artemisa Calu, Eugeniu Ţurlea, Dificultăţi privind raportarea şi diseminarea performanţei financiare în entităţile sectorului public din România, Revista Audit Financiar nr. 2/2012, pg. 25-33, ISSN 1583-5812, revistă indexată în bazele de date internaţionale Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, Cabell’s,EBSCOhost, http://www.cafr.ro/uploads/AF%208%202012%20-%20Site-96d4.pdf
  3. Daniela Artemisa Calu, Mădălina Dumitru, Raluca Guşe, Cosmina Ileana Pitulice, Aurelia Ştefănescu, Eugeniu Ţurlea, Coordinates of the Accounting in Romania. Historical and Current Perspectives, Ed. ALPHA MDN, Bucureşti, pg. 275, 2011, ISBN 978-973-139-181-6, disponibilă în 17 biblioteci indexate în catalogul WorldCat, http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/ XK92KMDJ9I9QDYLR MIB9M1ISTDP 36P36DQLHU1P73BI39KLGNS-06813?func=full-set set&set_number=035054& set_entry=000001 &format=999http://www.worldcat
  4. 4. Aurelia Ştefănescu, Eugeniu Ţurlea, Daniela Artemisa Calu, Performance measurement in Romanian public hospitals, African Journal of Business Management nr. 5(2)/2011, pg.552-576, ISSN 1993-8233, revistă cotată ISI, http://www.academicjournals.org/ajbm/ contents/2011cont/18Jan.htm
  5. 5. Eugeniu Ţurlea, Aurelia Ştefănescu, Daniela Artemisa Calu, Constanţa Mihăescu-Pinţia, Mihaela Mocanu, Empirical research on the internal audit into the public hospitals from Romania, African Journal of Business Management, nr. 5(4)/2011, pg. 1509-1523, ISSN 1993-8233, revistă cotată ISI http://www.academicjournals.org/ ajbm/contents/2011cont/18Feb.htm