Caraiani Chirata

CARAIANI Chirata
Prof. univ. dr.
Email: chirata.caraiani@cig.ase.ro
CV

Activitatea de cercetare a vizat până în prezent cu precădere teme precum: etica în contabilitate, educația pentru contabilitate, noi perspective ale contabilității: contabilitatea socială şi de mediu, dezbateri privind implementarea standardelor internaţionale de raportare financiară, situaţiile financiare în contextul convergenţei contabile internaţionale, evaluarea performanţei, decizii bazate de costuri, strategii bazate pe costuri etc. Cercetarea a fost realizată în colaborare cu membri ai Departamentului, dar şi cu alte instituţii de învăţământ superior, de cercetare şi de producţie. Activitatea s-a concretizat în proiecte de cercetare finanțate din surse publice și din mediul de afaceri.
Contribuţia originală la dezvoltarea cercetării contabile din România s-a concretizat prin participarea în ultimii zece ani, alături de o echipă de cercetare stabilă, la o activitate laborioasă care a vizat un domeniu de interes actual al cercetării în contabilitate şi anume Contabilitatea socială şi de mediu. Este un domeniu studiat în ultimii cincizeci de ani de cercetători renumiţi din străinătate, cu rezultate incontestabile, certificate prin publicare în reviste de prestigiu din întreaga lume, dar încă de mare noutate în rândul cercetătorilor contabili din România. Contribuţia noastră este atestată prin aprecierile pozitive primite ca urmare a participării la conferinţele organizate de Centrul de cercetare în Contabilitatea socială şi de mediu, cu sediul în Scoţia, Marea Britanie, dar și prin Premiul pentru cercetări transdisciplinare – pentru crearea unui nucleu de cercetare și pentru vizibilitatea națională și internațională în domeniul contabilității sociale și de mediu, acordat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE București, aprilie 2013.
Am avut calitatea de director de contract de cercetare în competiţia CNCSIS PN II IDEI 2007-2010, obţinând finanţare pentru proiectul de cercetare intitulat Contabilitatea verde – strategii transdisciplinare către contabilitatea socioeconomică şi de mediu. Am deschis activitatea de cercetare în domeniul contabilității manageriale, către mediul de afaceri prin realizarea unui alt proiect de cercetare intitulat Raportarea internă financiară şi non-financiară din perspectiva managementului calităţii.
În prezent extind aria de cercetare către etica în afaceri și educația pentru contabilitate.

Cuvinte cheie: Contabilitate verde, contabilitate socială și de mediu, etică în afaceri, raportare financiară și nonfinanciară, contabilitate pentru decizii manageriale

Articole:

  1. Caraiani Chiraţa, Lungu Camelia Iuliana, Dascălu Cornelia, Colceag Florian, Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development, IGI Global (Idea Group Publishing), 2015, 382 pag., ISBN: 9781466687202, http://www.igi-global.com/book/green-accounting-initiatives-strategies-sustainable/127500
  2. Caraiani Chirața, Lungu Camelia Iuliana, Dascălu Cornelia, Energy consumption and GDP causality: A three-step analysis for emerging European countries, Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 44, 2015, pp.198-210, ISSN: 1364-0321, revista cotată ISI, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114010697
  3. Lungu Camelia Iuliana, Caraiani Chiraţa, Dascălu Cornelia, Balea Erica, Econometric approach of the scenarios regarding the impact of the consumer’s empowerment and companies’ responsibility for environment sustainability on the electricity market performance, Amfiteatru economic, vol. 35, 2014, pp. 187-200, ISSN: 1582-9146, revista cotată ISI, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=51
  4. Lungu Camelia Iuliana, Caraiani Chiraţa, Dascălu Cornelia, Reconsidering financial reporting from the perspective of corporate social and environmental responsibility. Romanian companies’ approach, în Research in Accounting in Emerging Economies; Vol. 13 Accounting in Central and Eastern Europe; Editura Emerald Group Publishing Limited, 2013, 30pg / 300 pg. (pp. 205-234), contribuție proprie 10 pag., ISBN: 978-1-78190-938-6, http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1479-3563&volume=13&chapterid=17101739&show=html&PHPSESSID=1d7vacapglmg56il66m1fbvmf1
  5. Lungu Camelia Iuliana, Caraiani Chirața, Dascălu Cornelia, Sustainable Intellectual Capital: The Inference of Corporate Social Responsibility within Intellectual Capital în cartea coordonată de Patricia Ordóñez de Pablos (Universidad de Oviedo, Spain), Robert Tennyson (University of Minnesota, USA) și Jingyuan Zhao (Harbin Institute of Technologies, China), Intellectual Capital Strategy Management for Knowledge-Based Organizations, Editura IGI Global (Idea Group Publishing), februarie 2013, 18pg / 358pg. (pp.156-173), contribuție proprie 6 pag., ISBN: 978-1-4666-3655-2, http://www.igi-global.com/chapter/sustainable-intellectual-capital/75256, http://www.igi-global.com/book/intellectual-capital-strategy-management-knowledge/72151