Petcu Monica Aureliana

Petcu Monica Aureliana
prof. univ. dr.
Email: petcu_mona_a@yahoo.com
CV

Mediul global este marcat de ritmul alert al schimbărilor eterogene, de dezechilibre, deci de incertitudine şi impredictibilitate, cu impact major asupra capacităţilor firmelor de a-şi elabora strategii de viabilitate şi progres cert, pe intervale medii şi lungi de timp. În această perspectivă, aria de cercetare incumbă componente de cercetare fundamentală şi aplicată, preocupările mele fiind orientate spre tematici precum: teoria haosului, moralitate, entropie, echilibru. Demersul ştiinţific presupune o epistemologie dialectică, concretizată într-o abordare sistemică, dinamică, pe baza unor metodologii de gândire şi interpretare în contextul complementarităţilor contradictorii ale domeniilor introspectate. Cercetarea vizează cunoaşterea pozitivistă, obiectivă şi validă, sub rezerva vulnerabilităţii inerente a complexităţii.

Cuvinte cheie: analiză economico-financiară, diagnostic şi strategie, etica, responsabilitate socială

Articole:

 1. PETCU Monica Aureliana, Analiza economico-financiară a întreprinderii (ediţia a II-a), Editura Economică, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-709-415-5
  http://www.edecon.ro/carte/741/analiza-economico-financiara-a-intreprinderii-probleme-abordari-metode-aplicatii-editia-a-doua_monica-petcu/
 2. PETCU Monica, SOBOLEVSCHI-DAVID Maria Iulia, BUNGET Ovidiu Constantin, Inconsistency of legal provisions: failure in introducing the clawback tax on the romanian medicines market, Transylvanian Review of Administrative Sciences,No. 43 E/October 2014, pag. 198-215, categoria A – revistă cotată ISI, factor de impact 0,532, EBSCO, SCOPUS, DOAJ, ISSN 2247 – 8310
 3. PETCU Monica, DINU Eduard, Integrarea dimensiunii etice în educaţia pentru pentru afaceri, Revista Amfiteatru Economic, vol.16, nr. 37/2014, pag. 753-765, categoria A – revistă cotată ISI, factor de impact 0,838, ISSN 1582 – 9146
  http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=54
 4. PETCU Monica Aureliana, SOBOLEVSCHI-DAVID Maria Iulia, Matrix approach of strategic positioning in the hospitality industry, Theoretical and Applied Economics, Supliment, mai 2009, indexată în baze de date internaţionale EconLit, EBSCO Publishing, RePEc, DOAJ, ICAAP, CNCSIS categoria B+, pag.134-142., 2009, ISSN 1841-8678 (print edition) ISSN 1844-0029 (ediţia online)
  http://www.ectap.ro/supplement/economic-financial-analysis-and-property-valuation-callenges-into-the-actual-global-context/12/
 5. PETCU Monica Aureliana, Sobolevschi David Maria Iulia, Raluca Sandu, Analyse économique et financière, Editura ASE, Bucuresti, 2005, ISBN 973-594-671-8
  http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/167988;jsessionid=6D11976BE88FAB4B6214E8052DE49C85?lang=eng